Laktátová acidóza

Laktátová acidóza je závažný stav, který ohrožuje nemocného na životě a může skončit i jeho smrtí. Riziko úmrtí je v tomto stavu až 50%. Laktátová acidóza je známá i jako metabolická acidóza nebo ketoacidóza. Stav se vyznačuje poklesem pH krve se současným poklesem sérové koncentrace hydrogenkarbonátu. V laickém pohledu dochází k nebezpečnému překyselení organizmu. Laktátová acidóza představuje jednu z komplikací nekompenzované cukrovky.

Definice laktózové acidózy

Jde o stav, který způsobuje výsledné nahromadění laktátu v organizmu. Hodnoty laktátu v krvi se za běžných okolností pohybují okolo 2 mmol/l, zvýšená hladina je 5 mmol/l a těžký stav acidózy doprovází hodnoty nad 7 mmol/l. Laktátovou acidózu si dáváme do spojitosti s cukrovkou, ale objevit se může i u lidí bez cukrovky.

Příčiny vzniku laktátové acidózy

Laktátová acidóza se může objevit u diabetiků 2. typu, kteří užívají tabletky, zejména biguanidové preparáty, čili Metformin. Naštěstí dnes jsou léky vyvinuty již tak, že jde o velmi vzácný stav, avšak může se objevit pokud se Metformin užívá v případě renální, srdeční nebo jaterní insuficience. Užívat tento lék není vhodné ani před aplikací kontrastní látky a pak ještě další 3 dny po její aplikaci a před větší operací. Laktátovou acidózu vedle cukrovky může vyvolat i otrava metanolem a salicyláty.

V některých případech je možné acidózu vyvolat ztrátou hydrogenuhličitanů. Dochází k tomu v rámci ztrát z trávicího traktu, jde především o průjmová onemocnění anebo syndrom krátkého střeva, kdy vstřebání hydrogenuhličitanů je velmi nízké. Chorobu mohou způsobit i problémy s ledvinami (nevhodná diuretická léčba, renální acidóza apod.). Acidózu může vyvolat i příliš rychlé podání infuzí, kdy se hydrogenuhličitany v krvi rychle naředí a tělo je nestačí doplňovat. Dochází zde k hromadění pCO2.

Příznaky a projevy

Základem je pokles pH pod 7,2, Kussmaulovo dýchání (zrychlené hluboké dýchání, s nímž se organismus snaží zbavit oxidu uhličitého a tělo si tak kompenzuje acidózu). Dochází i k psychickým změnám. Nemocný je zmatený, spavý a může padnout až do kómatu. Objeví se bolest hlavy, poruchy vidění, zvracení, průjem, překrvení končetin. Laboratoř pak odhalí snížené pH, stoupá hladina draslíku, HCO3 je pod 22 mmol/l.

Dva typy laktátové acidózy

Laktátová acidóza typu A

Tento typ vzniká při nedostatečné dodávce kyslíku tkáním.

Laktátová acidóza typu B

Tento typ vzniká bez zřejmé hypoxie.

Diagnostika

Laktázová acidóza je odhalena z krve, v níž laboratoř nalezne nízké pH a zvýšená hladina laktátu. Kromě nich je možní odhalit i spouštěče tohoto stavu.

Léčba

Tak, jako i u jiných chorob, i zde je nutné začít od řešení příčiny. Léčba probíhá na jednotce intenzivní péče. Základním kamenem léčby je zajištění funkčního krevního oběhu, podávání kyslíku, laktát a metformin je možno z těla odfiltrovat dialýzou. Do těla se dodávají alkalizující infuze, jako bikarbonát sodný.


Štítky: , , ,

Přidejte svůj komentář

Předem děkujeme za váš komentář